نیوزلند:
 کشور نیوزلند با داشتن 7 دانشگاه ممتاز از منظر وزارت علوم می تواند در ارتقای سطح علمی دانش آموختگان مقاطع تکمیلی ،خصوصا دکترا سهم بسزائی داشته باشد. این دانشگاه ها با رتبه های ممتاز جهانی و امکانات بالای سخت افزاری و نرم افزاری در حیطه های مختلف علمی توانسته اند سالانه دانشجویان مستعد زیادی از کشورهای گوناگون را جذب خود نمایند. در ایران  مجموعه ای  که بتواند به طور تخصصی در این کشوردر زمینه ساماندهی دانشجویان و متقاضیان  فعالیت نماید، چندان موجود نمی باشد و اغلبِ شرکتهای همکار در این منطقه جهت  دانشگاه های کشورهای  استرالیا و کانادا  فعالیت مینمایند. لذا نقش یک تیم منظم که با اطلاع رسانی درست و واقعی به متقاضی بنماید، مثمر ثمر خواهد بود . از طرف دیگر روابط مناسب نیوزلند با کشورمان و همچنین کاهش 65درصدی شهریه از اغلب رشته های مقاطع دکترا می تواند جوابگوی متقاضیان مستعد تحصیل در این کشور باشد . شرکت راهبرد صنعت پارمیدا با داشتن بانک اطلاعات تحصیلی کامل در مورد 8 دانشگاه معتبر نیوزلند  قادر به فعالیت جدی و مستمر اعزام دانشجو به این کشور می باشد.